Türkiye Entomoloji Bülteni DergiParka taşınmıştır. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/entoteb adresinden ulaşabilirsiniz.